Afspraken

Filmen
Alle ingeschreven cursisten krijgen de mogelijkheid om na de les te filmen. Het filmmoment wordt telkens tijdig aangegeven. Uit respect voor de lesgevers kan er op het moment dat er les wordt gegeven niet gefilmd worden. Deze filmpjes mogen gedeeld worden, let op dat dit telkens privé of in de besloten facebookgroep “RitmoCaliente Salsa danspartners gezocht” gedeeld wordt en niet openbaar.

Persoonlijke hygiëne
Zowel voor jou als voor de danspartner is het fijn als je persoonlijke hygiëne op orde is. Zweten tijdens de dansles is perfect normaal maar zorg ervoor dat je gebruik maakt van deodorant. Handige tip is om ook altijd muntjes op zak te hebben; een frisse muntgeur vindt namelijk niemand erg.

Eigen drank
Zowel in Genk als in Beringen is er te mogelijkheid drank te consumeren. Mogen we vragen geen eigen drank mee te nemen uit respect voor de locaties. Uiteraard verplichten we niemand te consumeren.


Niveau hogerop na 10 lesweken

Wij bieden 5 verschillende niveaus aan: Beginners (B) / Half Gevorderden (HG) / Gevorderden (G) / Gevorderden + (G+) / Supers (S). Na een reeks van 10 lesweken ga je telkens een niveau hoger. Van zodra wij merken dat een niveau hoger moeilijk haalbaar is, zullen wij via een persoonlijke mail / persoonlijk contactmoment adviseren een bepaald niveau opnieuw te doen voor een betere beheersing.

Kies een niveau
Inschrijven kan steeds voor 1 niveau. Het is niet de bedoeling dat er dubbel gedanst wordt. Praktisch voorbeeld: ik doe mee met de “Gev” en ik ga ook de “Gev+” proberen.

Meerdere niveaus meedansen
Oefening baart kunst en daarom stimuleren wij ook vele danskilometers. Hebben jullie als vast danskoppel buiten de aangeboden lesuren toch de nood om meerdere niveaus mee te dansen dan kan dat mits bijbetaling. *

Inspringen in een lager niveau
Het kan voorvallen dat er door een tekort aan een danspartner binnen het eigen niveau, iemand van een hoger niveau inspringt. Dit kan toegestaan worden na onderling overleg.